โครงสร้างอัตรากำลัง

ติดต่่อ  สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง :  เลขที่ 346 หมู่ที่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
จังหวัด :  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :  35120
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  045-781189
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  -
อีเมล :  nokta@doae.go.th
เว็บไซต์ :  http://loeagnokta.com

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา

 

 

นายวิจิตร  สิงห์กาล

เกษตรอำเภอเลิงนกทา